Vad betyder apportegendom?

Vid bildandet av ett aktiebolag kan du välja att betala aktierna med pengar eller med egendom. Betalar du med apportegendom innebär det att du för över din privata egendom till företaget och det kan i princip vad som helst av värde. Exempelvis kan du använda en bil eller en fastighet, som betalning för dina aktier. 

En bra grundtanke är att egendomen på något sätt ska kunna användas av verksamheten och gynna aktiebolaget. All egendom måste föras över till företaget innan det registreras hos Bolagsverket. Viktigt att komma ihåg är att det måste stå i stiftelseurkunden att detta är tillåtet. (Stiftelseurkunden är ett beslutsprotokoll från bildandet av ett aktiebolag

Vem kan intyga egendomens värde?

Ni behöver ta hjälp av en godkänd revisor som kan skriva ett yttrande om

apportegendomen ni ska överföra till aktiebolaget.

 

Yttrandet måste innehålla följande:

1. Beskriva vilken typ av egendom det rör sig om.

2. Bekräftelse på att egendomen förts över till aktiebolaget.

3. Att egendomen är eller kan komma att vara till nytta för verksamheten.

4. Intyga att det verkliga värdet tagits upp till företaget.

5. En förklaring på vilken metod som använts för värderingen.

6. Om det har uppstått några hinder eller svårigheter med värderingen.

Apportegendom
Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.