ÅRSREDOVISNING AKTIEBOLAG

En årsredovisning ska skickas in senast 31 december. Vad man ska inkludera i sin årsredovisning beror dels på vilken form av bolag det är. Men även om det är ett mindre aktiebolag eller ett större aktiebolag med en omsättning på mer än 3 miljoner kronor per år. Oavsett storleken på bolaget ska man inkludera resultat och balansräkning. Den 31 december är sista dagen som årsredovisningen ska skickas in.

Om detta inte skickas in i tid så måste man betala en förseningsavgift. Man kan lämna in årsredovisningen eller skicka in årsredovisningen digitalt hos Bolagsverket. En digital inlämning kan enkelt utföras från hemmet eller kontoret och sparar både tid och energi.

ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG

Som ett mindre aktiebolag kan kan välja att tillämpa en förenklad årsredovisning och även bokslut. Detta ger företag möjlighet att välja schablonlösningar vilket underlättar hanteringen och redovisningen av bolagets affärshändelser.

Årsredovisningen ska skickas in senast 31 december och ska innehålla grundläggande principer enligt bokföringslagen. Man kan välja att tillämpa det allmänna rådet för kommentarer och exempel vilket kan underlätta årsredovisningen. Man kan även tillämpa andra allmänna råd.

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.