VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT

Om företaget går med vinst kan man göra en aktieutdelning till bolagets aktieägare. En ny räkning för året visar hur stor vinsten är och hur mycket som ska tilldelas aktieägarna.

Bolaget kan då besluta om utdelning och redovisa balanserad vinst. Som bolag är det viktigt att man redovisar alla förändringar vad gäller bolagets kapital från föregående år.

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.