Extern Firmatecknare

Vad är en Extern Firmatecknare?

Firmatecknare är den person som har i uppgift att teckna en juridisk persons firma. Det innebär med andra ord att firmatecknarens ansvar blir att skriva under viktiga avtal. Den juridiska personen själv har inte rätten med sig att vara firmatecknare och därför brukar det istället handla om att de som sitter i styrelsen tecknar avtalen. 

Extern Firmatecknare

Lagen säger att varje aktiebolag måste ha en firmatecknare och även att det är okej för de som är medlemmar i företaget att vara firmatecknare. Det är såklart viktigt att följa rätt regler när det kommer till att skriva under avtal och att ingå avtal i ett bolag. Skriver fel person under ett avtal kan det nämligen resultera i att man kan förlora stora belopp med pengar eftersom det är möjligt att bli lurad vilket såklart aldrig ska behöva hända. För att ha rätt att skriva under i företagets namn måste man därför vara firmatecknare. 

Att teckna ett avtal har hela styrelsen rätt till att göra och det kan då inte överklagas. Man kan också bestämma att ett avtal kan tecknas av enbart två eller flera personer ur styrelsen eller att varje person som sitter i styrelsen själva har rätt att teckna ett avtal. Det är också möjligt att andra personer som inte sitter i styrelsen kan få tillåtelse att teckna firman, de personer kallas då för externa firmatecknare. 

En person som är firmatecknare och som inte sitter i styrelsen måste anmäla detta till bolagsverket för att det ska kunna vara giltigt och det bör anmälas direkt när det har bestämts vem eller vilka personerna blir. De personerna får alltså inte företräda i styrelsen eller vara VD i firman.

 

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.