FÖRENKLAT BOKSLUT

När man bedriver näringsverksamhet ska man efter året redovisa bolagets samtliga affärshändelser. Deklarationen ska inkludera företagets in- och utbetalningar, fakturor och utgifter. Samtliga uppgifter ska även kunna verifieras vid behov och kunna styrkas av till exempel kvitton. Samtliga bolag med en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor får använda sig av ett förenklat bokslut.

Bolagets omsättning får då alltså inte överstiga 3 miljoner kronor per år. Detta gäller då även om man har en enskild firma. Det förenklade årsbokslutet ska dock innehålla lite olika uppgifter beroende på vilket bolag man redovisar för.

FÖRENKLAT BOKSLUT I ENSKILD FIRMA

En enskild näringsverksamhet eller enskild firma som det även kallas har också skyldighet att skicka in ett bokslut. Om bolaget har en omsättning som understiger 3 miljoner kronor per år räcker det dock att man skickar in ett förenklat bokslut.

Till skillnad från ett vanligt årsbokslut ska ett förenklat årsbokslut innehålla en balansräkning och en resultaträkning enligt bokföringslagen. Man kan enkelt skicka in ett förenklat bokslut via Skatteverkets e-tjänst som finns tillgänglig på deras hemsida där man även hittar mer information om hur ett förenklat bokslut ser ut för en enskild firma.

FÖRENKLAT BOKSLUT I AKTIEBOLAG

Ett förenklat bokslut ska skickas in av aktiebolag som har en omsättning som understiger 3 miljoner kronor per år. Dessa räknas då som ett mindre aktiebolag och behöver därför inte skicka in ett vanligt årsbokslut.

Som ett mindre bolag skickar man in bokslutet efter räkenskapsårets slut och ska då innehålla en förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt kompletterande uppgifter. Om det efterfrågas ska balans och resultaträkningen även kunna styrkas med en verifikation.

FÖRENKLAT BOKSLUT I HANDELSBOLAG

Handelsbolag som har en årlig omsättning som maximalt uppgår till 3 miljoner kronor kan även dem använda sig av det förenklade regelverket K2 eller K3 som omfattar ett förenklat bokslut och hur detta ska redovisas korrekt. Mindre handelsbolag ska tillämpa regelverket för ett förenklat bokslut och ska då innehålla en förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt kompletterande uppgifter om företagets delägare.

Handelsbolag har fysiska personer som delägare och det är nödvändigt att samtliga parter upprättar årsredovisningen och använder sig av en god redovisningssed.

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.