FRISKVÅRDSBIDRAG

Friskvårdsbidrag är till för att öka trivsel på arbetsplatsen. Man ska på olika sätt kunna göra något för att man ska ka kunna må bättre och för att öka attraktionen på arbetsplatsen. Idag är det stor konkurrens om personal och har man bra friskvårdserbjudanden kan det locka fler att söka sig dit.

Arbetsgivaren ska kunna erbjuda sina anställda ett belopp på max 5 000 kronor per år att använda friskvårdsbidraget till. Om arbetsgivaren betalar ut mer än 5 000 kronor per år så för arbetstagaren betala skatt på mellanskillnaden eftersom det då räknas som lön, är summan under så är det ett skattefritt friskvårdsbidrag. Bidraget betalas ut i efterhand efter att man har lämnat in ett kvitto.

FRISKVÅRDSBIDRAG

Friskvårdsbidragskuponger

Vissa arbetsgivare kan erbjuda personalen friskvårdskuponger som de anställda kan använda på godkända aktiviteter av enklare slag. Enligt Skatteverket ska ett personalvårdsbidrag ska vara skattefritt under förutsättning att det är av ett mindre värde. Exempel på sådant är gymkort och har man kuponger kan man använda de för att skaffa ett gymkort, för att främja motion. Det finns företag som är kopplade till friskvård och på dessa ställen kan dessa kuponger användas.

Friskvårdsbidragslagen

Även om det är skattefripersonalvårdsförmån finns det ingen lag eller särskilda avtal som kräver att en arbetsgivare betalar för eller ska erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag per år eller anställning. Trots detta så är det vanligt att de erbjuder någon form av hälsofrämjande åtgärd.

Men om detta görs och hur mycket som erbjuds är något som varje arbetsgivare själva bestämmer. Enligt Skatteverket finns det ingen bestämd summa som ska erbjudas. Det som är viktigt att alla anställda ska erbjudas samma, detta inkluderar vikarier och deltidsanställda. Om man har blivit sjukskriven eller föräldraledig ska även friskvårdbidragen finnas kvar eftersom man fortfarande är anställd. Undantag kan finnas om man är tjänstledig för ett annat arbete eller studier.

Skatteverket friskvård

Enligt Skatteverkets regler så är det skattefritt bidrag om det understiger 5000 kronor per år. Om det överstiger 5000 kronor så får den anställde betala skatt på överstigande kostnad. Man kan få ut bidrag via en check eller som kuponger, det är upp till arbetsgivaren att bestämma.

Det är friskvård och motion av enklare slag och som är ett mindre värde som anses som skattefritt. Idag finns dom enligt Högsta förvaltningsdomstolen möjligheter att även inkludera exklusivare aktiviteter. Mer om detta finns på skatteverkets hemsida.

Så får du använda ditt friskvårdsbidrag

Man kan använda friskvårdsbidraget på olika sätt. Bland annat kan man köpa ett gymkort eller gå och få en enklare massage. Skatteverket godkänner aktiviteter som är en enklare motion eller friskvård. Ett exempel är att de godkänner om man väljer att klättra på en klättervägg men inte om man gör bergsklättring.

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt bland annat att man får använda sig av appar som till exempel stegräknare. Men webbtjänster godkänns inte eftersom det kan innebära att man använder sig av till exempel rådgivning som inte ingår i friskvården. Det är främst omfattningen av användandet inte tekniken i sig. Friskvårdsbidrag som egenföretagare

Friskvård är inte avdragsgillt för egenföretagare eftersom de inte räknas som anställda och det är anställda som ska erbjudas detta. Om man har en enskild firma kan man inte använda bidraget åt sig själv. Däremot om man har ett aktiebolag så kan man använda det eftersom man då som företagare ses som anställd.

Friskvårdsbidrag under föräldraledighet

Enligt Skatteverket så ska man som föräldraledig fortfarande ha rätt till det friskvårdsbidrag som företaget erbjuder eftersom de fortfarande är anställda. Detta gäller även om man arbetar deltid, men att bidraget beräknas på den arbetstiden.

Skatteverkets lista för Friskvårdsbidrag

På Skatteverkets hemsida så finns det en lista över vilka aktiviteter och friskvård som är godkända, där står det även vilka som man inte kan använda sitt bidrag för. I januari 2018 så beslutades nya regler kring vad som ska ingå och inte. Aktiviteter som golf och ridning ansågs för dyra men de har nu hamnat på listan som godkända aktiviteter.

Friskvårdsbidrag till Golf

Golf har inte alltid ingått i friskvårdsbidraget. 2018 så godkändes det att golf skulle ingå som skattefri friskvård vilket var en historisk dom av Högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom det nu klassas som enklare träning, vilket är kravet för friskvårdsbidrag, är det nu möjligt att spela golf på bidraget.

Avgifter man kan använda bidraget till är spelavgift ej medlemsavgift, greenfeeavgifter på under 1000kronor per tillfälle, golfträning även här under 1000 kronor per tillfälle samt årssäsongskort. I princip all form av golf godkänns.

Friskvårdsbidrag till Massage

Man kan även gå och få en enklare massage för sitt friskvårdsbidrag. Men det är inte all massage som ingår. Bland annat så ingår massage där syftet att lindra spänning i muskulaturen som kan bero på till exempel kontorsarbete eller tungt arbete.

Massage som inte ingår är till exempel bindvävsmassage, LPG massage och endermologi. Även fotmassage, akupunktur och massage av en kiropraktor kan man få för sitt bidrag.

Friskvårdsbidrag till Naprapat

Åtgärder som godkänns som friskvård som till exempel massage som utförs av en naprapat ingår i bidraget eftersom det är av en enklare sort. Syftet med denna behandling är att den är förebyggande och man jobbar med rehabilitering för att hjälpa anställda att som kommer tillbaka till arbetet eller för att förebygga risk för sjukskrivning.

Friskvårdsbidrag till psykolog

Ett besök till psykologen ingår inte i friskvårdsbidraget eftersom det klassas som sjukvård. Däremot ingår behandlingar inom zonterapi och reflexologi. Andra behandlingar som ingår är stresshantering eftersom det kan hjälpa att undvika att sjukskrivning uppstår.

Friskvårdsbidrag belopp

Det finns inget fast belopp som arbetsgivaren ska erbjuda. Det är upp till varje arbetsgivare att själv bestämma belopp, dock är det max 5000 kronor per år som är skattefritt, belopp över det räknas som lön och den anställde måste betala skatt på det.

Friskvårdsbidrag kvitto

På Skatteverkets hemsida kan man läsa att när man har för avsikt att nyttja sitt friskvårdsbidrag så ska man veta att man får betalt i efterhand. Man måste lämna in ett kvitto på den aktivitet som man har deltagit i och om den uppfyller de krav som krävs för att man ska få bidrag så betalas de ut efteråt.

Kvittot ska innehålla organisationsnummer, aktivitet, kostnad och vad momsen är, företaget man varit på och datum.

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.