Likvidation

Likvidation Vem tar beslut om Likvidation? Till att börja med behöver en majoritet av ägarna vara överens. Beslut om frivillig likvidation måste fattas på en bolagsstämma. När beslutet är taget behöver ni…

Fortsätt läsa

Stiftelseurkund

VAD BETYDER STIFTELSEURKUND Stiftelseurkunden är ett beslutsprotokoll från bildandet av ett aktiebolag. Dokumentet visar att stiftarna bestämt sig för att tillsammans bilda aktiebolaget. Stiftelseurkunden ska innehålla information om stiftare, styrelse…

Fortsätt läsa
Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.