Likvidation

Vem tar beslut om Likvidation?

Till att börja med behöver en majoritet av ägarna vara överens.

Beslut om frivillig likvidation måste fattas på en bolagsstämma. När beslutet är taget behöver ni registrera detta hos Bolagsverket där ni måste klargöra varför ni vill likvidera aktiebolaget och om det fanns några andra alternativ till det tagna beslutet.

VAD ÄR EN LIKVIDATION

Vem blir Likvidator?

Ni kan själva föreslå en likvidator. Om ni inte lyckas hitta någon lämplig för uppdraget så utnämner bolagsverket en likvidator åt er. Det ni behöver skicka med i er ansökan är bland annat en revisionsberättelse, er senaste årsredovisning, aktuell resultat- och balansrapport samt en skriftlig uppdatering från styrelsen som klargöra händelser som skett efter er senaste årsredovisning.

Handläggningstid för Likvidation

Efter ni betalt registreringsavgiften (1000 kr) så kommer bolagsverket inom kort granska de inkomna handlingarna. Förutsatt att dessa kompletta och utan någon anmärkning så tar det nu strax över 6 månader innan bolaget är likviderat.

Förklaringen bakom den långa väntetiden är att Bolagsverket ska kalla på okända borgenärer under 6 månader. Förutsatt att det nu inte inkommer några nya uppgifter kommer bolaget därefter vara likviderat och upplöst.

Du bör vara beredd på att du kan komma att behöva göra  kompletteringar till Bolagsverket under tidens gång. Likvidation är som ni säkert förstår inget vi rekommenderar.

Likvidatorns ersättning

Likvidatorns uppgift är att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder. Likvidatorn har rätt till ersättning för sitt uppdrag från aktiebolaget. Om särskilda krav uppfylls kan likvidatorn istället få ersättning från Bolagsverket. Likvidationsersättning 2019: Fast belopp: 8 280 kronor exklusive moms (6 x 1 380 kronor) och 10 350 kronor inklusive moms. Ersättning för tidsspillan: 1 265 kronor per timme exklusive moms och 1­ 581,25 kronor per timme inklusive moms. Tidpunkten för edgångssammanträdet avgör vilket års taxa som ska tillämpas.

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.