PERIODISERINGSFOND

Ibland kan det vara bra att få lite extra tid att betala skatt, men man ska fundera på om det är lönsamt med avsättning till periodiseringsfonder. Allt hänger på bolagets skattemässiga resultat innevarande och kommande år.

PERIODISERINGSFOND

Vad är en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond innebär att man kan skjuta upp en del av beskattningen till ett senare år. Om man sätter in pengar på en periodiseringsfond så kan man avsätta högst 30 procent av den vinst man får. Efter sex år ska man beskatta det som man har avsatt. Hur stor avsättningen blir beror på hur mycket vinst företaget har, om det gäller fysiska personer eller juridisk person.

Periodiseringsfond enskild firma

Om man har en enskild firma och avsätter vinsten i en periodiseringsfond så innebär det att man kan få en skattekredit i slutändan. Men avsättningen måste förr eller senare återföras.

Periodiseringsfond aktiebolag

Man får avsätta högst 25 procent som del av vinsten till en periodiseringsfond om man har ett aktiebolag. Dock måste pengarna återföras till beskattning kommande år.

Schablonintäkt periodiseringsfond

En juridisk person som har avsatt pengar i en periodiseringsfond och har ett aktiebolag måste ange en schablonintäkt. Detta är en viss procent av värdet man har i fonden. Ett exempel är att om man har 100 000 kr i fonden och schablonintäkten är 0,4%. Skatten på schablonintäkten är 30% som motsvarar 0.12% av de värde som man har i fondandelarna. Detta ger en skatt på 120 kronor. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Gör man avsättning till periodiseringsfond (beskattningsår som börjar innan 1/1–2019, så är bolagsskatten 22%.

Hur bokförs en periodiseringsfond?

Om man har ett aktiebolag eller är en ekonomisk förening så redovisar man en avsättning till en periodiseringsfond via bokslutsdispositioner i bokföringen. Är man däremot en enskild näringsidkare eller har ett handelsbolag så redovisar man detta i inkomstdeklarationen. En avsättning till periodiseringsfonden måste efter sex år återföras till beskattning.

Hur deklarerar man periodiseringsfond?

Det är olika regler för fysiska personer /näringsidkare och juridiska personer. Dock när man avsätter pengar till en periodiseringsfond så görs detta alltid via deklarationen. Man skriver hur mycket avsättning man vill göra, men även om man vill göra en återföring utefter de krav som finns avseende vad man måste återföra. En avsättning till en periodiseringsfond minskar skatten och inkomsten det aktuella året. När man återför från fonden så ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten.

Hur beräknas Periodiseringsfond?

Allt bygger på företagets och årets avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter, dvs företagets skattemässiga resultat. Man får sätta över max 30 procent av den inkomsten man har om man är en enskild näringsidkare. 25 procent om man är aktiebolag. Efter sex år så måste man återföra summan för beskattning.

Hur bokförs återföring från periodiseringsfond?

I en bokföring när man ska återföra pengar från en avsättning till en periodiseringsfond ska man skriva i vilken av avsättningarna som det avser. Vilket år man gjorde avsättningen och summan. Efter det ska man fylla i till vilket konto man gör återföringen och även här ska man skriva i vilken summa. En återföring ska göras senast sex år efter att man har gjort en avsättning.

Hur bokförs avsättningen till periodiseringsfonden?

Det finns en del regler på vad man får göra.När man ska bokföra en avsättning så får man först räkna ut vad man har för vinst i företaget och sen välja hur mycket man vill sätta avsätta, vilket år. Om man ska ha med schablonintäkt så ska denna siffra stå med.

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.