LÖPANDE BOKFÖRING

Bolagsgrossisten hjälper er som har små och mellanstora företag med den löpande bokföringen så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Bokslut från 2490 kr

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI OFFERT FRÅN OSS

Ange era uppgifter nedan så återkommer vi inom kort. Ni förbinder er inte till något när ni begär en offert från oss. 

BOKSLUT 2490 kr

MOMSDEKLARATION

Om man har ett registrerat företag i Sverige ska man även vara registrerad för moms om man har en omsättning som överstiger 30,000 kr per år. Man momsregistrerar sig enkelt och snabbt på Skatteverket. Om man har ett momsregistrerat bolag innebär det att samtliga intäkter är momspliktiga vilket betyder att detta ska registreras och deklareras till Skatteverket. Detsamma gäller även om man har en enskild firma med en momspliktig omsättning som överstiger 30 000 kr.

Momsdeklaration betyder att företaget är skyldiga att deklarera moms för de varor samt tjänster som man använder sig av. Det finns några fall av tjänster som inte är momspliktiga som till exempel social omsorg eller sjukvård. Men annars ska momsen tillföras på fakturan för att sedan betalas in till Skatteverket.

Beroende på hur stor omsättning företaget har betalas momsen in vid lite olika tider på året. Har man en årlig omsättning på mindre än 1 miljon kan man till exempel välja på att betala in momsen för hela året, kvartalsvis eller månadsvis. Har man ett större bolag gäller dock andra regler och riktlinjer.

Kontakta oss idag så hjälper er med Momsdeklarationen.

SKATTEDEKLARATION

I Sverige deklarerar man som företagare för ett större bolag moms- och arbetsgivaravgifter en gång i månaden. Detta är för att redovisa hur stora avgifter man ska betala in till Skatteverket. Dessa avgifter är vad man som företag behöver betala för sina arbetare och vilken moms som har behandlats av bolaget.

Om man har ett bolag som har en omsättning på 40 miljoner eller mer årligen ska man lämna in skattedeklarationen och redovisa (deklaration av moms) den 12e varje månad. Om man har ett bolag som har en omsättning som understiger 40 miljoner ska moms- och arbetsgivaravgifter istället redovisas den 26e varje månad.

En skattedeklaration är inte detsamma som en självdeklaration vilket då är aktuellt för mindre handelsbolag och kommanditbolag. Dessa företag kan istället välja att göra en deklaration månadsvis men vid en lägre omsättning rekommenderas det att man istället ansöker om att betala in avgifter och moms en gång per år.

En skattedeklaration är helt enkelt en redovisning (lämna uppgifter) som man utför månadsvis där man fyller i bolagets moms- och arbetsgivaravgifter. Uppgifterna kan man lämna till Skatteverket ‘, men eftersom att denna redovisning är något knepigare att fylla i än en vanlig inkomstdeklaration kan det vara värt att kontakta Skatteverkets kundtjänst eller oss på Bolagsgrossisten vid frågor. Detta för att samtliga belopp redovisas på rätt sätt. Dessutom bör det göras för att man som bolag inte ska behöva styrka med en verifikation.

Kontakta oss idag så hjälper er med Skattedeklarationen.

BOKSLUT

Varje år ska företaget upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning. Ett bokslut innebär helt enkelt att man redovisar och sammansätter årets resultat (ett förenklat bokslut för de bolagen med lägre omsättning) för sitt företag. Det är alltså en detaljerad och sammansatt bokföring som ska göras och består av både en balansräkning samt resultaträkning.

Beroende på bolagets storlek och omsättning kan bokslutet se lite olika ut. Boksluten skiljer sig även åt beroende på vilket typ av bolag man har. Om man har en enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag har man endast ett bokslut. Däremot om man har ett lite större bolag som till exempel ett aktiebolag har man både ett bokslut och en årsredovisning. Oavsett vilket bolag man har kommer processen av att sammanfatta ett bokslut gå betydligt snabbare om man har bokföringen i ordning.

Det är helt enkelt nödvändigt att man varje månad har en full översikt på bolagets läge och att man vid behov även ska kunna styrka sitt bokslut med ytterligare kvitton eller annan verifikation om det behövs eller efterfrågas.

Ett bokslut är nödvändigt för ett företag för att man ska kunna få en tydligare överblick på hur året har sett ut. Med hjälp av ett bokslut kan man se om företaget växer i rätt riktning samt om man behöver göra några justeringar för att öka bolagets omsättning. Man får dessutom en bra överblick på bolagets utgifter, intäkter och hur stor moms man har betalat in under årets gång.

Kontakta oss idag så hjälper er med Bokslutet. Priser från 2490:-

LÖPANDE BOKFÖRING

Som bolag är det viktigt att man redovisar och sammanställer bokföring löpande under året. Det är då detta som kallas för löpande bokföring. Till detta tillhör även att man redovisar bolagets samtliga affärshändelser i en kronologisk ordning.

Samtliga affärshändelser ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Dessa affärshändelser som bland annat inkluderar kundfordringar eller leveransskulder ska då bokföras så snart det kan ske och ska kunna verifieras med hjälp av en verifikation i form av till exempel kvitton eller fakturor.

BOKSLUT AKTIEBOLAG

Om man innehar eller är delägare i ett aktiebolag så ska man enligt bokföringslagen även ta fram ett bokslut efter räkenskapsårets slut. Ett bokslut och årsredovisning skickas in till Bolagsverket för att redovisa hur företagets intäkter och totala utgifter har sett ut genom året.

Det är även när man skickar in årsredovisningen som man betalar in den slutliga skatten och därmed kan få tillbaka skatt som man har betalat in under skatteåret. Alternativt kan man vara skyldig Skatteverket skatt och detta betalas då in i samband med bokslutet och årsredovisningen.

Om man har en enskild firma behöver man inte lämna in ett fullständigt bokslut till Skatteverket. För denna bolagsform räcker det att man kan verifiera företagets in- och utbetalningar med en deklaration och förenklat bokslut.

HAR NI FRÅGOR?

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT

En enskild näringsverksamhet eller enskilda näringsidkare som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor per år, kan istället för ett vanligt årsbokslut skicka in ett förenklat årsbokslut. När man ska göra ett förenklat årsbokslut ska man inkludera en balansräkning samt en resultaträkning enligt bokföringslagen. Detta innefattar då en god redovisningssed. Ett förenklat bokslut är nödvändigt för att man ska kunna se en rättvis bild över vart företaget står efter räkenskapsåret.

BOKSLUT ENSKILD FIRMA

En enskild näringsverksamhet, enskilda firmor samt en enskild näringsidkare är skyldiga att skicka in ett bokslut efter räkenskapsåret. Om man har ett bolag med en omsättning som är mindre än 3 miljoner kronor per år kan man skicka in ett förenklat årsbokslut. I annat fall ska man skicka in ett vanligt bokslut.

Båda formerna ska bokföras enligt bokföringslagen som råder i Sverige. En enskild näringsverksamhet ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning och då även ett vanligt eller förenklat bokslut.

BOKSLUT ENSKILD FIRMA

En enskild näringsverksamhet, enskilda firmor samt en enskild näringsidkare är skyldiga att skicka in ett bokslut efter räkenskapsåret. Om man har ett bolag med en omsättning som är mindre än 3 miljoner kronor per år kan man skicka in ett förenklat årsbokslut. I annat fall ska man skicka in ett vanligt bokslut.

Båda formerna ska bokföras enligt bokföringslagen som råder i Sverige. En enskild näringsverksamhet ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning och då även ett vanligt eller förenklat bokslut.

BOKFÖRING ENSKILD FIRMA

Bokföringen för en enskild firma ska skötas löpande och man redovisar bolagets affärshändelser till Skatteverket. Om ni är osäkera på hur man ska bokföra dessa affärshändelser kan man få hjälp. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor gällande vad man ska inkludera i sin bokföring.

RING OSS

Vardagar 9-17
08-550 027 70

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.