avveckla aktiebolaget
för 5 995:-

Med vår snabbavveckling slipper ni vänta de 6-9 månader en likvidation tar. Ni får snabbt ut era pengar och vi tar omgående över det juridiska samt det ekonomiska ansvaret. 

Signera enkelt med Bank-ID

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI OFFERT FRÅN OSS

Ange era uppgifter så återkommer vi inom kort. Ni förbinder er inte till något när ni begär en offert från oss. 

VAD ÄR SNABBAVVECKLING?

Med vår tjänst snabbavveckling får ni snabbt era pengar utbetalda.  Ni blir omgående friskrivna från det ansvar och skyldigheter ni haft i bolaget. Detta innebär att vi tar över det juridiska samt det ekonomiska ansvaret på dagen. Ni kan då lämna bolaget bakom er och gå vidare mot era nya projekt.

För att processen ska gå så snabbt och smidigt skickas avtal och dokument digitalt och ni kan signera avtalen med hjälp av Bank-ID.

Nedan förklarar vi kortfattat hur processen går till. Ni är välkomna att kontakta oss vid behov eller om frågor skulle uppstå.


Snabbavveckling
  • VÄRDERING

För att vi ska kunna värdera ditt bolag och kunna genomföra en snabbavveckling behöver vi få information om bolagets finansiella ställning. I många fall kan vi utgå utifrån allmänna uppgifter för att kunna ge er en offert. 

Det enklaste sättet för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning och för oss att kunna värdera bolaget är om du efter din offertförfrågan skickar oss en aktuell resultat- och balansrapport. Denna skickar du till info@bolagsgrossisten.se. Det som även underlättar är (men inte begränsat till) om du även bifogar SIE4-Fil och ett aktuellt utdrag från bank samt skattekonto.

Har du inte tillgång till rapporterna just nu kan vi titta på föregående år för att få en överblick, men kompletteringar kan behövas.

  • DIN OFFERT

När vi tagit del av rapporterna eller när vi gått igenom det vi fått fram från ert organisationsnummer så räknar vi fram ett kostnadsförslag. Finns det inga avtal eller väntande skulder i bolaget erbjuder vanligtvis våra kunder deras kvarvarande aktiekapital åter minus avgifter. 

Offerten får ni redan inom några timmar. Därefter måste ni ta ställning till denna. Gå igenom förslaget i lugn och ro. Vi uppskattar om ni återkommer till oss inom 5 arbetsdagar.

Behöver vi kompletterande uppgifter informerar vi om detta i samband med att vi skickar er offerten. Det efterfrågande materialet behöver vi få in för att kunna genomföra övertagandet av ditt bolag.

 

  • AVTAL OCH SIGNERING

Efter att ni accepterat vårt erbjudande skickar vi er ett bekräftelsemejl med en sammanfattning om vad vi kommit fram till. I mejlet finns kopior på generalfullmakten och köpeavtalet bifogat.

Detta mejl innehåller även en länk så att ni kan signera avtalet med bank-id. Generalfullmakten behöver vi för att kunna företräda bolaget tills dess bolagsverket har handlagt ärendet. Köpeavtalet reglerar villkoren för överlåtelsen av bolaget.

Tänk på att vi betala ut köpeskillingen betydligt snabbare när ni kan signera med bank-id.

  • KOMPLETTERINGAR

Har vi begärt kompletteringar från er behöver ni nu samla ihop det efterfrågade materialet och skicka till oss.

Om ni inte har haft möjlighet att signera med Bank-ID behöver ni även skicka med det påskrivna köpeavtalet samt generalfullmakten.

 

  • UTBETALNING

När materialet är mottaget och kontrollerat signerar vi avtalet och betalar då omgående ut köpeskillingen till angivet konto.  Vi tar nu över det juridiska samt det ekonomiska ansvaret för bolaget och ni har inte längre några skyldigheter mot bolaget.

Välkommen åter!

SIGNERA SÄKERT MED BANK-ID

SNABBAVVECKLING

Planerar ni att sälja eller lägga ner ert aktiebolag kan ni göra detta på flera olika sätt. Bland annat kan ni kontakta oss på Bolagsgrossisten där vi inriktar oss på att hantera dessa ärenden. Då överlåter ni bolaget till oss, och vi sköter hela processen. På så sätt blir ni friskrivna från ansvar och vi tar då på oss det juridiska samt det ekonomiska ansvaret. Som ägare av exempelvis – vilande aktiebolaget behöver man enbart bidra till att skicka in nödvändig information och material för att slutligen få en offert om hur mycket man kan få för aktiebolaget vid en eventuell försäljning eller snabbavveckling. 

Till detta kan det givetvis tillkomma en del andra tillägg, men fördelen med att ta hjälp av oss på Bolagsgrossisten att sköta avvecklingen är att det är vi är ansvariga för F-skatten och momsen. Är det frågan om en ren försäljning där vi är mellanhand så kontrollerar vi att försäljningen går rätt till och att partnerna fullföljer sina åtagande efter vad som avtalats.

Denna informationstext är inriktad mot att kunna vägleda er genom en snabbavveckling eller en försäljning av ert aktiebolag och vad ni bör tänka på under processen.

VAD INNEBÄR SNABBAVVECKLING?

När ni väljer att använda vår tjänst snabbavveckling av ert aktiebolag innebär enkelt att ni överlåter ert bolag vidare till oss på Bolagsgrossisten som vi därefter eventuellt rensar upp och i de fall det krävs återställer det som saknas i bolaget. Då ni blir friskrivna i samband med överlåtelse så avvecklar vi på Bolagsgrossisten bolaget i egen regi. Detta innebär att ni på dagen av överlåtelsen frångår det ansvar ni tidigare haft i bolaget så som hantera deklarationer, skatt och momsinbetalningar.

Bolagsgrossisten ansvarar för allt det arbete som tillkommer i samband med avvecklingen. Vi tar över det juridiska ansvaret i sin helhet fram till dess att bolaget är avvecklat. Detta kan ske genom antingen med en frivillig likvidation, konkurs eller fusion.

Har ni några som helst frågor angående vår snabbavveckling är ni välkomna att kontakta oss på Bolagsgrossisten via mejl, chatt eller telefon. Även om ni självfallet kan få de avtal som krävs i brevlådan i pappersform så föredrar vi att använda oss av våra välutvecklade och lättförståeliga digitala avtal som signeras med Bank-ID.

HUR GÅR EN SNABBAVVECKLING TILL?

Att sälja ett aktiebolag för snabbavveckling är inte alls komplicerat och går väldigt snabbt. Vi som arbetar på och för Bolagsgrossisten är proffs inom likvidation och snabbavveckling. Efter er begäran så får ni en offert från oss, oftast redan inom 2 timmar. Detta för att ni snabbt ska kunna få en utbetalning och kunna gå vidare mot nya projekt. I samband med att vi skickar offerten meddelar vi även er om vi skulle behöva mer uppgifter eller dokument om bolaget. För att ni ska få en så korrekt offert från början uppskattar vi om ni mejlar era tillägg till info@bolagsgrossisten.se. Ange organisationsnummer som Ämne och bifogad det matrial ni har. Detta kan vara men inte begränsat till: Aktuell balans och resultat rapport, SIE4-Fil, utdrag ur bankkontot samt skattekontot..

Offerten är inte på något sätt bindande och ni kan nu välja att antingen neka offerten eller acceptera den. Om ni väljer att acceptera offerten kan ni räkna med att få betalt redan samma dag och efter detta har ni inte längre något ansvar för aktiebolaget.

Detta tar Bolagsgrossisten över helt där vi fullföljer avvecklingen (eller försäljningen) såsom att avregistrera bolaget för f skatt moms och arbetsgivare. Tack vare kunniga medarbetare som har god kännedom om marknaden och effektivisering av avvecklingsprocesser, betalas köpeskillingen ut rekordsnabbt.

FÖRDELAR MED SNABBAVVECKLING

Vi har en lång erfarenhet inom området och med vår snabbavveckling är ni garanterade ett marknadsenligt pris och i det flesta fall återfår ni det kvarstående aktiekapitalet.  Likvidationen (eller försäljningen) sker enligt regelverket och de lagar som råder. Dessutom behöver ni inte längre ha ansvar för att skatter eller moms betalas in i tid eller att deklarationen blir korrekt utförd. Detta betyder att om man inte är så kunnig inom den ekonomiska biten kan en snabbavveckling vara en praktisk och snabb lösning som garanterar att försäljningen går rätt till.

Utöver detta sker försäljningen snabbt med hjälp av Bank-ID och ni får betalt direkt till angivet konto.

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.