VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT

Aktieägartillskott innebär att ägaren av aktierna lämnar ett tillskott i form av eget kapital till aktiebolaget. Detta är bolagets egna fria kapital och är ett nödvändigt kapital om företagets tidigare kapital är till exempel förbrukat helt eller delvis.

Om bolaget har kapitalbehov är det en bra lösning att låta aktieägarna kliva in och addera en större andel aktiekapital. Detta är då vad som kallas för villkorat aktieägartillskott. Detta tillskott ska betalas tillbaka till ägaren i framtiden och räknas som ett lån till företaget.

Återbetalning av villkorade aktieägartillskott sker enligt överenskommelse mellan bolaget och aktieägaren. Det finns två olika former av aktieägartillskott. Dels villkorat tillskott men även ovillkorat aktieägartillskott. Återbetalnings kraven ser lite olika ut mellan de båda alternativen. Men tillskottet ska i båda fallen betalas tillbaka till aktieägaren. 

BOKFÖRA VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT

Aktieägartillskott kan vara antingen villkorade eller ovillkorade. Med ett aktieägartillskott kan man utöka bolagets kapital för att kunna göra vidare investeringar. Men hur ska ett villkorat aktieägartillskott egentligen redovisas?

Om man får ett aktietillskott till konto 2093 på till exempel 100 000 kronor så väger detta in i balansräkningen. Man kan sedan välja det kommande året att låta aktieägartillskottet ligga kvar på företagets konto, eller så omvandlas aktieägartillskottet.

Tillskottet är företagets egna kapital och är ett bra sätt att öka företagets omsättning på. Men tillskottet ska betalas tillbaka till aktieägaren enligt överenskommelse.

Har ni frågor?

Stäng meny

Här kan ni enkelt beställa er offert.

Offerten är kostnadsfri och helt utan förbindelser.